Nápověda k ovládání mapové aplikace


Přiblížení
Mapu přiblížíte dvojklikem levého tlačítka, kolečkem myši nebo stiskem "+" na klávesnici.

Oddálení
Oddálení provedete jednoduchým stiskem pravého tlačítka, kolečkem myši nebo "-" na klávesnici.

Posun
Posun mapy je možný pohybem myši se současným stiskem a podržením levého tlačítka nebo kurzorovými tlačítky na klávesnici.
Přiblížení s Ctrl
Stiskem klávesy "Ctrl", levého tlačítka a zároveň tažením myši vytvoříte červený obdélníček vymezující oblast, kterou chcete zobrazit.
 

Přehledová mapa a vrstvy


 
Přehledka
Stejné operace jsou možné i na přehledové mapce. Kliknutím na ikonku  rozbalíte nabídku změny měřítka.

Vrstvy
Kliknutím na šedé záhlaví nebo ikonku plus rozbalíte požadovanou skupinu vrstev a vyberete checkbox. Obnovíte tlačítkem Překreslit, které se objeví. Nad podkladovou mapu můžete zobrazit průhledné vrstvy. Názvy vrstev, které jsou šedivé jsou v aktuálním měřítku nedostupné. Najetím kurzorem na název vrstvy se objeví titulek dostupnosti vrstvy. Pokud má vrstva informační dotaz, je u ní ikonka  která může být také nedostupná v měřítku.

 

Informační dotazy


 
Informační menu
Vyberete-li informační dotaz u vrstvy zakliknutím ikonky  a překreslíte, v mapě budou zobrazeny ikonky informačních dotazů. Po kliknutí na některou zobrazíte menu a výběrem položky zobrazíte popisné informace do panelu "informace".
 

Vyhledání objektu - Lokalizace


Lokalizace-dotazy
Pokud chcete vyhledávat, překlikněte na záložku "hledat" a vyberte typ dotazu.

Lokalizace-krok1
Vyplňte počáteční písmena a klikněte na tlačítko Vyhledat k dotažení výsledku vyhledání.
 

Lokalizace-krok2
Z rozbalovacího boxu vyberte požadovanou položku.
Stejně tak učiňte i u ostatních polí.

Lokalizace-krok3
Stiskněte "Lokalizovat" a klikněte na tlačítko mapy u jednoho z výsledků. Vyhledané číslo popisné se zobrazí v mapě.
 

Výběrová ohrada, měření


Pomocí tohoto nástroje definujeme území, o které máme zájem, případně měříme vzdálenosti a plochu. Pokud není funkce zapnutá, vyberte z hlavního menu "Výběr území+měření" nebo kliknutím na ikonku tlačítko Vyhledat.
 
Ohrada
V zobrazeném okně je aktivní tlačítko "Výběr území". Posuňte případně zvětšete požadované území standardními operacemi.
 
Ohrada
Překlikněte na tlačítko "Vytvoř ohradu". Levým tlačítkem myši vytvořte v mapě úsečky které zakončíte pravým tlačítkem myši, pokud jsou minimálně tři body. Opětovným stiskem pravého tlačítka ohradu zrušíte. Pokud nejde jen o měření ale o výběr polygonu k dalšímu zpracování(např. z jiné aplikace), stiskněte tlačítko "Odeslat". Souřadnice ohrady budou odeslány a uloženy.
 

Legenda


 
Legenda
Legenda se zobrazuje automaticky v závislosti na zapnutých vrstvách a měřítku na záložce "Legenda".
 

Data upravená v systému:
Zlínský kraj UAP powered by: