Registrace


Kontaktní osoba

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Důvod registrace:


Název organizace:
Ulice, ČP:
Město:
PSČ:

Kroky registrace ...

první krok
Nejdříve vyplňte a odešlete registrační formulář. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby portálu. Do povinné položky důvod registrace doplňte prosím informace opravňující k registraci (např. zda patříte ke zpracovatelům územně plánovacích dokumentací (územních plánů, územních studií nebo regulačních plánů) na území Zlínského kraje, orgánům veřejné správy, či dalším oprávněným subjektům v režimu stavebního zákona, části týkající se využívání územně analytických podkladů).

druhý krok

Vaše registrace bude zaslána ke schválení.

třetí krok

Po schválení Vám budou zaslány přihlašovací údaje na Váš e-mail. Nyní máte přístup na portál a do aplikací.

Data upravené v systému:
Zlínský kraj UAP powered by: